ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง เป็นสารคดีเกี่ยวกับผู้สร้างศิลปกรรมชิ้นสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมทำให้ผู้อ่านเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในสมัยที่ต่อสู้กับนักล่าอาณานิคม ราวรัชกาลที่ 4-5  มีการแทรกภาพอย่างเหมาะสมจนดูราวกับเป็นสารคดีกึ่งภาพกึ่งอักษร