ดอก รัก  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ของ ตินกานต์ ผู้แต่งตั้งชื่อเรื่องแต่ละเรื่องเป็นชื่อดอกไม้อย่างจงใจ เพื่อให้เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของผู้หญิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงกับความรักซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิต นำเสนอในหลากหลายแนว หลากหลายมุมมอง หลากหลายรส ผ่านภาพของผู้หญิงหลายสถานะทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ ทั้งแม่ทั้งลูก ทั้งโสดทั้งแต่งงาน  ในหลากหลายอาชีพ

ผู้แต่งถ่ายทอดเรื่องราวอย่างประณีตบรรจง  เข้าถึงอารมณ์ของหญิงผู้ “เคยรัก เคยร้าย เคยใคร่ เคยงมงาย เคยแค้น เคยฆ่า เคยบูชา” ได้เป็นอย่างดี  สามารถสะท้อนปัญหาชีวิตได้อย่างลุ่มลึกและมีมิติ แสดงภาพความรักของมนุษย์ที่ต้องสัมพันธ์กับสภาพสังคมได้ชัดเจน บางเรื่องเป็นเรื่องความรักที่เปลี่ยนแปลงเป็นความรุนแรง หรือความเกลียดชังเพราะการถูกกระทำในครอบครัว หลายเรื่องแสดงความเข้าถึงอารมณ์รัก ทั้งความหอมหวาน ความโหยหา และการจากพราก ที่โดดเด่นคือการยอมรับความจริงของความรัก ซึ่งมีทั้งงาม ง่าย สุข สงบ และตรงกันข้าม   ทั้งหมดหลั่งไหลผ่านภาษาที่ลื่นไหลงดงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการใช้คำ

นับเป็นชุดเรื่องสั้นว่าด้วยความรักบนความเป็นจริงของชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งชุดหนึ่ง

คณะกรรมการจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น ดอก รัก สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปี 2562