ดอกไม้ดอกสุดท้าย ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ  รวมบทกวีจำนวน 100 บทเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551  เนื้อหาของบทกวีจึงสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง   สังคม วัฒนธรรม บุคคลและเรื่องราวที่เป็นข่าวในแต่ละสัปดาห์  เปรียบเป็นบันทึกทางสังคมที่ผสมผสานกับทัศนคติและมุมมองของกวีที่เฉียบคม    เรื่องราวที่รุนแรงและหนักอึ้งจึงน่าอ่านด้วยลีลาการนำเสนอและความคมคายอย่างมีอารมณ์ขัน

ผู้ประพันธ์แหวกขนบการเขียนกวีนิพนธ์ที่มักละเว้นการกล่าวถึงสิ่งสกปรกโดยนำเสนอเรื่องเหล่านั้นด้วยการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมความเป็นไปของมนุษย์  ทัศนะวิพากษ์วิจารณ์ที่แหลมคมแฝงน้ำเสียงเสียดสีและยั่วล้ออย่างมีสีสัน