เป็นเรื่องที่มีฉากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้อ่านเข้าใจง่าย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนสื่อความหมายได้ดีในหมู่วัยรุ่น ภาษาที่ใช้เรียบง่ายแต่มีความหมาย
จงใจยัดเยียดบทความ ความรู้มากเกินไป ใส่บทความทางวิชาการเป็นบทๆ ผู้เขียนยังไม่มีการวางแผนที่ดีในการประพันธ์ สร้างตัวละครมาหลายตัวแต่ลืมใช้ ภาพประกอบในเรื่องเป็นเพียงภาพร่าง ถ้าจัดพิมพ์ควรทำภาพให้สมบูรณ์ ถ้าจะจัดพิมพ์ควรมีบรรณาการกิจและในเนื้อเรื่องควรมีภาพประกอบ