เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใช้ชีวิตในวังบางขุนพรหม ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต