เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของนางถ้วน หลีกภัย มารดาของนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี ในเชิงแนวคิด ปรัชญาการใช้ชีวิต นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าน่าสนใจ