ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 18 เรื่อง ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร แต่ละเรื่องสะท้อนภาพชีวิตหลากหลายจากสังคมรอบตัว ด้วยมุมมองนักคิดนักเขียนผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีทั้งเรื่องสั้นแบบฉบับ เรื่องสั้นขนาดสั้น เรื่องสั้นเชิงสารคดี ผู้แต่งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันรอบตัวหลายแง่มุมทั้งผู้คน สัตว์เลี้ยง และสรรพสิ่งรอบตัว โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านโครงเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ไม่วางปริศนาเงื่อนปมใด ๆ แต่มีศิลปะในการเล่าเรื่องอย่างชวนให้ฉุกคิด

ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ความจัดเจนในการใช้ภาษาของผู้แต่ง ที่ง่ายกระชับเป็นธรรมชาติ แต่สื่อภาพได้ชัดเจนละเอียดลออ  เป็นเรื่องสั้นชุดหนึ่งที่ชวนอ่านและท้าทายกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกของคนในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปี 2562