ประวัติชีวิตนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลก ที่มีคำกล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต จะไม่มีความก้าวหน้าดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลย หากเมื่อราว 200 ปีก่อน ไม่มีบุรุษผู้นี้ถือกำเนิดขึ้นมา เรื่องราวในชีวิตของเขา มีความน่าสนใจไม่ด้อยไปกว่า “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” ที่เขาค้นพบเลย

การค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด รอบด้าน มานำเสนอด้วยข้อเขียนที่อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตาม ทำให้ชีวประวัติชาร์ลส์ ดาร์วิน อุดมด้วยเกร็ดความรู้ทางชีววิทยา ซึ่งนอกจากจะอ่านเพลินแล้ว ยังจุดประกายความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี