ชายแดนแสนรัก เล่าถึงชีวิตวัยมัธยมของเด็กชายลูกชาวนาชายแดนไทย-กัมพูชา   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และหวาดกลัวภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.2528–2539  ชาวบ้านต้องวิ่งหนีลงบังเกอร์เพื่อหลบภัยจากกระสุนและระเบิด ผู้คนมีชีวิตอย่างยากลำบาก เด็กชายคนนี้ก็เช่นกัน เขาต้องช่วยงานครอบครัวทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้ ซ้ำร้ายพ่อยังป่วย ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ เขากลับไม่ย่อท้อมุ่งมั่นในการเรียน จนได้รับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ผู้อ่านจะได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศใกล้เคียง ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยชายแดน จากผู้มีประสบการณ์ตรง