ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน ที่บ้านใหม่ปากฮ่อง หมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ผ่านชีวิตของ “น้อย” เด็กชายในครอบครัวชาวนาที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการทำนาและหาปลาในธรรมชาติ แต่ชีวิตที่สงบสุขเริ่มกลายเป็นความทุกข์ ผู้คนในหมู่บ้านต้องเดือดร้อนอย่างมาก เมื่อสงครามในประเทศเพื่อนบ้านขยายวงกว้างเข้ามายังหมู่บ้านที่มีพรมแดนติดกัน จนชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพหนีภัยสงคราม แม้ว่าคนกลุ่มหนึ่งรวมทั้งพ่อของน้อยไม่ยอมทิ้งหมู่บ้าน ยังคอยป้องกันหมู่บ้านอย่างกล้าหาญ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนับสิบปีและผ่านมานานแล้ว จนเยาวชนรุ่นใหม่นึกภาพไม่ออก หนังสือเรื่องนี้จึงเป็นวรรณกรรมบันทึกเหตุการณ์จริงของสงครามและผลของสงครามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในช่วงเวลานั้นไว้อย่างน่าสนใจ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้แก่เชาวลิต ขันคำ จากผลงานเรื่อง ชายแดนตะวันออก ชาวนาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งปลูกฝังความรู้สึกรักชาติและให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบของงานวรรณกรรม