ใช้ภาษาเรียบง่าย กระชับ แต่แฝงด้วยจินตนาการผสานกับข้อมูลความรู้ อันทำให้ผู้อ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้อรรถรสจากการเรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์แดนอาทิตย์อุทัยไปพร้อม ๆ กัน