เนื้อเรื่องมีครบทุกรส บู๊ โศก เศร้า เหงา รัก โครงเรื่องสนุกตื่นเต้น ผู้เขียนบรรยายได้ดี เห็นภาพพจน์ การกระทำของตัวละครมีเหตุผล ฉากจบ บรรยายได้ดี มีเหตุผล ซาบซึ้ง ประทับใจ เนื้อหาให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน ข้อด้อยคือ ใช้ฉากต่างประเทศ แทรกวัฒนธรรมต่างประเทศ แต่สำนวนไทย ตัวละครเป็นไทย แต่ชื่อต่างประเทศ ฉากกับตัวละครขัดกัน แม้จะบรรยายฉากได้ดีก็ตาม ถ้าปรับมาใช้ฉากในไทยจะดีมาก