ความเรียงและเรื่องราวว่าด้วยการเดินทางไปยังเทือกเขาเอเวอเรสต์ พรมแดนตุรกี โรม จอร์แดน รัฐอัสสัม เว้ ฯลฯ ข้อเขียนไม่ได้เน้นที่รายละเอียดหรือบรรยากาศแปลกตาในดินแดนไกลโพ้น หากสิ่งกระทบใจจากผู้คน บ้านเมือง สถานที่ที่ได้เห็นระหว่างการเดินทางของผู้เขียนต่างหาก คือเนื้อหาสำคัญที่ทำให้ จะไปให้ไกลถึงไหนกัน แตกต่างจากหนังสือเดินทางท่องเที่ยวเล่มอื่น

ผู้เขียนเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางทั่วโลกเมื่อครั้งทำงานเป็นนักเขียนบทสารคดีโทรทัศน์เมื่อหลายปีก่อน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นมุมมองของคนทำสารคดีอาชีพอันน่าสนใจ และยังทิ้งคำถามไว้ให้ผู้รักท่องเที่ยวผจญภัยได้ค้นหาความหมายของ “การเดินทาง” ร่วมกันด้วย

หากเราเชื่อว่า การอ่านคือการเดินทางในโลกกว่างอย่างไร้ขีดจำกัด จะไปให้ไกลถึงไหนกัน เป็นตัวอย่างของการเดินทางในโลกกว้างอย่างแท้จริง