“จะหลับตาลงได้อย่างไร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่องของเสาวรี แต่ละเรื่องมีเนื้อหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหา คือความอยากมี อยากได้ และใคร่เป็น ผู้เขียนสามารถสร้างเรื่องผูกปมปัญหาไว้อย่างแนบเนียน แล้วค่อย ๆ คลี่คลายให้เห็นผลที่ตามมาในที่สุดของเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกินคาด ผู้เขียนสามารถชักนำให้ผู้อ่านได้ร่วมรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างน่าครุ่นคิดด้วยเนื้อหา ฉาก บรรยากาศ ตัวละครที่ต่างเพศ วัย และสถานภาพได้อย่างสมจริง โดยสื่อแนวคิดอันเป็นเอกภาพว่าถ้าคนในสังคมยังคงมีความขัดแย้งอยู่ แล้วเรา “จะหลับตาลงได้อย่างไร” ที่สำคัญเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้นำเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ใคร่ครวญให้เข้าใจโลกและชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของคนใกล้ชิดได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

เสาวรีมีชั้นเชิงในการนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ด้วยการนำเรื่องสั้น 11 เรื่องมาเสนอต่อเนื่องกันเป็นคู่ ๆ โดยแต่ละคู่เป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ผ่านการเล่าและแง่คิดมุมมองที่ต่างกันของตัวละครสำคัญ ๆ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความหมายของเรื่องได้แจ่มแจ้ง ส่วนเรื่องสุดท้ายสรุปความหมายของ “ชีวิต ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เรื่องสั้นทุกเรื่องแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้เขียนในการใช้ภาษาเล่าเรื่องที่ดูเป็นธรรมชาติและสร้างบทสนทนาได้สมจริง ทำให้เรื่องมีพลัง กินใจ และสะเทือนอารมณ์

ด้วยคุณภาพอันโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอ “จะหลับตาลงได้อย่างไร” จึงเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2558