คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง  ของ เจน จิ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่นำเสนอเรื่องราวหลายมุมของกรุงเทพมหานครอย่างมีเสน่ห์และมีชีวิตชีวา เรื่องสั้นชุดนี้ เป็นบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสาระยึดโยงกับฉากซึ่งเป็นสถานที่ต่าง ๆ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  ฉายภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของสังคมในเมืองใหญ่ เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจ และเนื้อหาน่าติดตาม ผู้เขียนจบเรื่องได้อย่างจับใจ  ผู้อ่านรู้สึกอิ่มเอมในเนื้อหา ซึ่งให้แง่คิดมุมมองในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  และเห็นว่าความรักความสุขของคนรอบข้างคือสิ่งที่ล้ำค่า เพราะนั่นคือความสุขร่วมกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้  ผู้เขียนยังนำเสนอเรื่องราวด้วยลีลาการเขียนที่กระชับเรียบง่ายแต่งดงามด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์

หนังสือรวมเรื่องสั้น คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัล     เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2560