ผ่าน 580 คน ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างการดำรงอยู่ร่วมกันของคนไทยกับคนจีน บริบทของสังคม-วัฒนธรรมอันเปี่ยมพลวัตรก็ปรากฏอยู่ตรงหน้า คำที่ผู้เขียนรวบรวมและเพียงค้นคว้าอย่างรอบด้านนี้ ทำหน้าที่คล้ายกระจกส่องให้เห็นการปะทะสังสรรค์และส่งอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวัฒนธรรมไทย นำไปสู่ความเข้าใจสังคมและเพื่อนร่วมสังคมอย่างถ่องแท้มากขึ้น และด้วยลีลาเฉพาะตัวของผู้เขียน สารคดีเล่มนี้จึงมีกลิ่นอายของความเป็นงานวิชาการที่เปี่ยมด้วยวรรณศิลป์ มีสำนวนโวหารที่น่าอ่าน และสร้างความเพลิดเพลินในการติดตาม