ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) ที่มีเนื้อเรื่องดี เมื่อนำบทประพันธ์มาถ่ายทอดเป็นฉบับการ์ตูน แม้ไม่สามารถสะท้อนความลึกซึ้งของจินตนาการเท่ากับบทประพันธ์ได้ กระนั้นการบอกเล่าวิถีชีวิตแบบไทยก็ดี ความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างคุณตาคุณยาย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกะทิก็ดี ตลอดจนการแสดงออกทางวัฒนธรรมในครัวเรือนแบบคนไทยก็ดี นักเขียนการ์ตูนทำได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ หลังจากอ่านการ์ตูนเรื่องนี้จบแล้วจะสัมผัสถึงอารมณ์หลายมิติ ทั้งความสุข ความว้าเหว่ความอบอุ่น คุณค่าของมิตรภาพ  ความรัก  ความห่วงใย ความปรารถนาดี ฯลฯ

ประเด็นสำคัญจากบทประพันธ์เรื่องนี้ คือ การเน้นย้ำให้ตระหนักว่าความเจริญเติบโตของเด็กคนหนึ่งจำเป็นต้องผ่านเบ้าหลอมที่มีคุณภาพ มีเหตุผลและความเข้าใจต่อการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง สำคัญที่สุดต้องมี “ความสุข”

ด้านคุณค่า  ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น  เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) ที่ชัดเจนในด้านสร้างสรรค์ต่อจิตใจเด็กโดยตรง เป็นพื้นฐานและเป็นแบบอย่างอีกแนวหนึ่งของหนังสือนิยายภาพ (การ์ตูน) สำหรับเยาวชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปีพุทธศักราช 2560