ควันหลง และ หมอกขาว นำเสนอเรื่องราวผ่านการ์ตูนเด็กหญิงและเด็กชายกับแมว ประกอบภาพธรรมชาติต่าง ๆ ในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ ด้วยรูปแบบภาพประกอบที่มีรายละเอียดและการจัดวางสวยงาม  ใช้เทคนิคผสมผสานในการทำให้ภาพโดดเด่นเป็นสากล

หนังสือจัดแบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ

เรื่อง “ควันหลง” ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแมวดำ ชื่อ “ควันหลง” กับเด็กหญิง “ฟองฝัน”  ทั้ง ๒ พบและร่วมกันตามหาครอบครัวควันหลง และความฝันของฟองฝัน เรื่องนี้เล่าถึงความผูกพันห่วงหาอาทรของกันและกัน

เรื่อง “หมอกขาว” เล่าผ่านเด็กชาย “สายลม” ที่สูญเสียคุณยายและคิดเสมอว่ายายจะเป็นผีเสื้อมาหา จนได้พบและผูกพันกับแมวขาวชื่อ “หมอกขาว” สายลมได้คลายทุกข์ โดยมีหมอกขาวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

สองเรื่องนี้ นิยามคำว่า “ครอบครัว” ที่แสดงถึงความผูกพัน สร้างสายใยชีวิตไม่จำกัดเพศวัย หรือสายเลือด ขอเพียงให้มีสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นและมีความรักความอบอุ่น “เป็นครอบครัวที่เราเลือกด้วยตนเอง” โดยใช้สัญลักษณ์ผ่านแมว ๒ ตัว ทั้ง ๒ เรื่อง สุดท้ายก็มาบรรจบสัมพันธ์กัน

ควันหลง และ หมอกขาว ทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าความรัก ความผูกพัน และสัมพันธภาพของชีวิต

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ ควันหลง และ หมอกขาว  ของ มนัสวี โรจนพรรณ ได้รางวัลชนะเลิศ  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทการ์ตูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖