เป็นกวีนิพนธ์ที่มีสุนทรียภาพและสาระของคำประพันธ์ เป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง ลีลา การเขียนลื่นไหล ไม่สะดุด อารมณ์ขัน เสียดสีประชดประชัน