เบื้องหลังนิทานซึ่งทำหน้าที่สร้างความบันเทิงให้ผู้คนในสังคม บ่อยครั้งมักมาจากชีวิตจริงของบุคคลที่มีเลือดเนื้อ

คนในนิทาน ของ กร ศิริวัฒโณ คือนวนิยายย้อนยุคสังคมเกษตรกรรมแบบจารีตประเพณี (Peasant Society) ที่ผู้เขียนจงใจแตะต้องและตั้งคำถามต่อประเด็นเรื่องเพศอันล่อแหลม

ดำฤษณาคือแรงขับเคลื่อนของสรรพสัตว์ หากแต่การตอบสนองความปรารถนาดังกล่าวในสังคมมนุษย์มักอยู่ภายใต้กรอบของกฎกติกา การเบี่ยงเบนจาก “รีตรอย” นำไปสู่การประณามหยามหยันตีตราว่าวิปริตวิตถาร

ปมความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพ่อตากับลูกเขยในเรื่องเล่าขำขันฉบับนี้เบื้องหลังคือเรื่องราวขมขื่นของผู้เพลี่ยงพล้ำต่อการสนองตัณหาซ่อนเร้นในหนทางที่สังคมไม่ยอมรับ ทางออกและการคลี่คลายดำเนินผ่านฉากชีวิตในชนบทที่สอดแทรกความรู้เรื่องการทำมาหากิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกลวิธีในการประสานตำนานและเกร็ดเรื่องเล่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งอย่าง แยบยล นอกเหนือจากคุณค่าเชิงนวนิยายแล้ว  คนในนิทานยังทำหน้าที่เป็นบทบันทึกทางสังคมที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาอีกโสดหนึ่งด้วย

คณะกรรมการจึงมีมติให้นวนิยายเรื่องนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช 2561