หนังสือเรื่อง ก้าวเล็ก ๆ ของเด็กชายตูน เป็นเรื่องราวชีวิตของ ‘พี่ตูน บอดี้สแลม‘  ผู้ชายที่ประกาศตัวเป็นคนธรรมดาแต่อาสาชวนผู้คนมา “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพื่อนมนุษย์  เด็กชายตูนมีพ่อแม่ส่งเสริมให้ทำทุกอย่างที่สนใจมาตั้งแต่เด็ก และเขาก็ตั้งใจทำจนสำเร็จเสมอมา ทั้งด้านการเรียน ดนตรี  และกีฬา

ในช่วงเวลาที่ธุรกิจที่บ้านมีปัญหา พี่ตูนทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ ส่งของ และเป็นนักร้อง นักดนตรีตามร้านอาหารเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว  ทุกเหตุการณ์ในชีวิตหล่อหลอม และเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตูนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ก้าวเล็ก ๆ ของเด็กชายตูน สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนให้เห็นว่าคนธรรมดาก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ได้ เพียงตั้งใจจริงและมุ่งมั่นก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งยังสะท้อนถึงความเสียสละโดย        ไม่หวังสิ่งตอบแทน สำหรับผู้ใหญ่จะเห็นถึงการเลี้ยงดูที่สามารถหล่อหลอมให้เด็กเติบใหญ่ และเป็น “ผู้ให้” เช่นพี่ตูน