เป็นนวนิยายรักโรแมนติกของผู้ที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อเรื่อง
และตัวละครที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวซึ่งมีชีวิตโลดแล่น ให้ความบันเทิงและควาเพลิดเพลินให้แง่คิดเรื่องความดีงามและความกตัญญู