โลกาภิวัตน์ผ่านการค้าขายและระบบมรสุมเกิดขึ้นมานับพันปีแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ได้ดี แม้เป็นงานค้นคว้าทางวิชาการ แต่ใช้ภาษาที่รื่นรมย์เพลิดเพลิน ผสมผสานเนื้อหาสาระกับลีลาภาษา จนเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

ประวัติศาสตร์ชาวสยามมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม การค้า การศาสนา การเมืองการปกครองกับนานาอารยประเทศมาเนิ่นนานแล้ว คำไทยมากมายจัดเป็น “คำยืม” จากภาษาต่างประเทศ แม้กระทั่งจากภาษาเปอร์เซีย เช่น กุหลาบ มัสมั่น ข้าวหมกไก่ หรือแม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง “ผ้าขาวม้า” ก็มาจากภาษาเปอร์เซียว่า “กามาร์ บันด์” (Kamar Band)

หนังสือเล่มนี้ค้นคว้าเรื่องราวเช่นนี้อย่างมีวรรณศิลป์ และเปี่ยมด้วยข้อมูลความรู้ จึงมีคุณค่าสมกับรางวัลชนะเลิศประเภทสารคดี

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม ของ กุสุมา รักษมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖