“การเดินทางของผีเสื้อหลากสี BECOMING A BUTTERFLY” เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ขณะยังเป็นนักจิตวิทยาฝึกหัดที่โรงพยาบาลบาร์เน็ต  กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาเรียบเรียงเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด ๑๒ เรื่อง

เนื้อหาเป็นเรื่องราวของ “ลิซ่า” นักจิตวิทยาฝึกหัดกับ ๑๒ กรณีศึกษาของเด็กและวัยรุ่น ๑๒ คน  เป็นชาย ๗ คนและหญิง ๕ คน  ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของจิตแพทย์และนักจิตวิทยามากขึ้น ว่าการไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเป็นเรื่องปกติเหมือนเช่นเวลาที่ร่างกายของเราเจ็บป่วย เราสามารถไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ จิตแพทย์และนักจิตวิทยาจะช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำ อันจะทำให้ได้แนวทางแก้ปัญหา

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้แก่ผู้อ่านโดยนำวิชาการด้านจิตเวชกับการทำงานของจิตแพทย์และนักจิตวิทยามาเขียนเรียบเรียงได้อย่างเหมาะสมลงตัว ทำให้รู้ถึงการวางแผนงานที่จะใช้รักษาคนไข้

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เนื้อหาแต่ละเรื่องชวนอ่าน ชวนติดตาม แม้จะเป็นเรื่องทางการแพทย์ แต่ภาษาเขียนที่ดีทำให้เข้าใจง่าย  เป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่จะนำไปปรับใช้

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเนื้อหาของทุกเรื่อง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “การเดินทางของผีเสื้อหลากสี BECOMING A BUTTERFLY” ของ เมริษา ยอดมณฑป ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔