รวมบนกวี กานท์เอ๋ย กานเมือง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบทร้อยกรองหรือบทกวีที่ว่าด้วย ‘การเมือง’ รวมไปถึงสังคมยุคปัจจุบันอันฟอนเฟะและน่าห่วง ซึ่งผู้เขียนกำลังจะสื่อถึงผู้อ่านอย่างนั้น

บทกวีทั้งหมดที่นำเสนอ ผู้เขียนมีความพยายามในแง่ความหลากหลากทั้งรูปแบบของร้อยกรองและกลวิธีเล่าเรื่อง ด้านเนื้อหาก็ได้หยิบยกเอาปัญหาของสังคม การเมือง  นักการเมือง มาพูดถึงในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์อย่างพินิจพิเคราะห์ ด้วยอารมณ์เสียดสีประชดประชันแบบแสบ ๆ คัน ๆ ได้ค่อนข้างแหลมคมพอสมควร

ด้านฉันทลักษณ์ แม้ว่ามีความอ่อนด้อยอยู่บ้าง แต่ก็หวังว่าผู้เขียนซึ่งยังอยู่ในระดับเยาวชน คงจะมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับและก้าวไกลไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีจุดบกพร่องดังกล่าว แต่โดยภาพรวมแล้วบทกวีชุดนี้ก็อยู่ในข่ายที่ควรส่งเสริมและเพิ่มกำลังใจ คณะกรรมการจึงมีมติให้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2