กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีอำนาจยาวนานถึง 417 ปี แต่กรุงศรีอยุธยามิได้มีแต่ด้านที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู หนังสือสารคดีเล่มนี้มุ่งนำเสนอประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ในมุมมองของความขัดแย้งแตกแยก จนทำให้เกิดกรณี “กบฏ” ถึง 24 ครั้ง ใน 34 รัชกาล 5 ราชวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยา แม้จะเป็นงานค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารมากกว่าการลงพื้นที่ แต่ผู้เขียนมีศิลปะในการกลั่นกรองข้อมูลมานำเสนออย่างน่าสนใจ ใช้ภาษาสำนวนเรียบง่าย ชวนติดตาม ชวนอ่านเอาเรื่องและอ่านเอาอรรถรส เพราะสาระของหนังสือไม่ใช่แค่เรื่องราวจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง แต่ยังทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพกว้างของปัญหาความแตกแยกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นบทเรียนให้เราตระหนักว่า ศึกภายใน  อันเนื่องจากสามัคคีเภทของคนในชาตินั้น นำหายนะมาสู่ปิตุภูมิของเรา เสียยิ่งกว่าศึกภายนอกมากมายนัก