ผลรางวัล

หนังสือเเนะนำพิเศษ

  • Home
  • หนังสือเเนะนำพิเศษ

มรณเวชกรรม

“มรณเวชกรรม”  เป็นหนังสือที่แนะนำพิเศษให้คนทั่วไปได้อ่าน   หนังสือเล่มนี้เขียนเป็นนวนิยาย  แต่ท้ายบทแต่ละบทจะมีข้อเขียนสั้น ๆ เชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ประกอบแก่ผู้อ่าน  “มรณเวชกรรม” เป็น         นวนิ...