ผลรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

  • Home
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย

“โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย” เป็นวรรณกรรมเยาวชน ที่ผู้เขียนนำเสนอเรื่องเป็นตอนสั้น ๆ ชวนให้อ่านและติดตาม ตัวละครเอก มดแดงกับแตงกวาและเอย สามสหาย พร้อมครอบครัวเดินทางไปที่ภูเ...

ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า

“ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า” กวีนิพนธ์ ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี” ที่ตัวชื่อบทบ่งบอกถึงมิติความคิดต่ออนาคต เหมือนแม้ว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อยู่ แต่สังคมในอนาคตจะเป็นสังคมที่มีความแข็งแรง ประก...

Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียล

หนังสือกวีนิพนธ์ชุด “Hi! So-Cial ไฮโซ…เชียล” ของ “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” เขียนเป็นกลอนแปดโดยวิธีการร้อยสัมผัสต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้าย จำนวน ๔๐ สำนวน นำเสนอประเด็นการเปรียบ...

สองฝั่งแม่น้ำเก่า

“สองฝั่งแม่น้ำเก่า” รูปรอยของคืนวันบนผืนดินและแผ่นน้ำโบราณ ของ “ลอง จ้องรวี” เป็นรวมบทกวี ประกอบด้วยสองบรรพ์คือ บรรพ์ ๑ บ้านที่เราเกิด และบรรพ์ ๒ แผ่นดินที่เราฝัน ผู้เขียนนำเสนอความทรงจำของชีวิตวัยเยา...

ผมกำลังรอ..ของขวัญของผมอยู่

“ผมกำลังรอ…ของขวัญของผมอยู่” เป็นเรื่องที่หยิบเหตุการณ์ปัญหาสังคมปัจจุบันมานำเสนอได้ดี การผูกเรื่องทำได้กลมกลึน ตัวละครแต่ละตัวก็เขียนได้อย่างมีอารมณ์ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านมีความร...

ภาษาแห่งความรู้สึก

ผู้ประพันธ์เชียนกวีนิพนธ์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้ภาษาและถ้อยคำได้ดีเหมาะสม แต่ยังมีข้อผิดพลาดของลักษณะคำประพันธ์อยู่เล็กน้อย

ขบวนการเด็กซ่า…แบบมีระเบียบ

การวาดภาพยังมีความเป็นเด็ก ใช้ภาษาถูกต้อง

ในคืนมีฝัน ในวันมีไฟ

บทกวีมีความหลากหลาย ทั้งกลอน กพย์ยานี และกาพย์ฉบัง ด้านฉันทลักษณ์ ผู้เขียนรู้ฉันทลักษณ์ดี ดูจากการเขียนตัดคำในกลอนวรรคแรกของกลอนบางบทบางตอน ที่สามารถส่งสัมผัสบังคับไปวรรคต่อไปได้อย่างลงตัว ด้านวรรณศิล...

รวมเรื่องสั้นติดมันและอันตรายร้อยแปด

เขียนแบบเรื่องสั้น ที่มีหักมุมตอนจบ พรรณนาเนื้อเรื่องได้เห็นภาพพจน์ การนำเสนอมีกลวิธีที่แยบยล สามารถนำเรื่องธรรมดา เรียบง่าย มาบรรยายให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง ใช้ภาษาพูดมาปนกับภาษาเขียนในช่วงบรรยาย ไม่มีการ...

ย้อนไปข้างหลัง

เป็นหนังสือที่ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เขียนขึ้น โดยยึดเอาเวลาและเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงชีวิตของผู้เขียนมาเล่าย้อนหลัง ง ดังหัวเรื่องที่บอกไว้ว่า “รวมเรื่องราวประสบการณ์จากอดีตครึ่งศตวรรษในสังค...

จากดักแด้สู่ผีเสื้อ

แสดงธรรมะด้วยโวหารสัญลักษณ์ เปรียบจิตในสมาธิเหมือนดักแด้ เป็นชีวิตที่เจริญเดิบโตอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ ผีเสื้อเกิดจากดักแด้ฉันใด พุทธธรรมก็เกิดจากจิตที่มีสมาธิฉันนั้น เนื้อหาชัดเจนมีลักษณะกึ่งวิชาการ...

สองทศวรรษ

1. มีความลงตัวในองค์ประกอบของวรรณศิลป์ และมีสุนทรียภาพในการนำเสนอสำนวนโวหารลึกซึ้งคมคาย 2. เนื้อหาหลากหลาย สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนในช่วงเวลาสองทศวรรษและเป็นเอกภาพกับชื่อเรื่อง

เมืองใต้อุโมงค์

“เมืองใต้อุโมงค์” ของประชาคม ลุนาชัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่สีขาว, สุธรรมสองศตวรรษ, เหตุเกิดข้างถนน, ใบหน้าและดวงตา, อาณาจักรมายา, ละครคนเมือง,มีดด้ามงา, คำอธิษฐาน, ...

บูรพา

เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งตรงกับสมัยวิกตอเรียนขอเนื้อเรื่องและการสร้างตัวละครสมจริง มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวสะท้อนปัญหาความรักและคติ...

ย่ำสวนป่า

เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำในวัยเด็กที่น่ารัก เล่าถึงธรรมชาติและสังคมในชนบท การดำเนินเรื่องกระชับ นำเสนออย่างตรงไปตรงมา อ่านสนุก แทรกอารมณ์ขัน แต่ละตอน มีการเชื่อมโยงถึงกัน ภาษาที่ใช้สละสลวย อ...

Moon’s shadow

ผู้เขียนใช้จินตนาการนำความซาบซึ้งจากบทเพลงในวัยเยาว์ความประทับใจจากประสบการณ์ชีวิตจริงและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นกลวิธีในการแต่งและวาดการ์ตูนเรื่องนี้ได้กลมกลืนดี เนื้อหาเป็นเรื่องราวความรักของหนุ...

ร่มเงาเรือง

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายทั้งด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหา ใช้คำที่มีพลัง นำเสนอแง่มุมความคิดและอารมณ์ ได้อย่างจับใจ

ในความว่างนั้นยังมี

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายด้านฉันทลักษณ์ เนื้อหาสะท้อนความคิดเชิงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ บุคคล การเมือง ฯลฯ เลือกใช้คำและสัมผัสได้อย่างสละสลวย

เรื่องธรรมดาของคนสามัญ

เป็นรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่หลากหลายความคิด การดำเนินเรื่องดี กระชับ ภาษาที่ใช้อ่านง่าย บางเรื่องให้ความสะเทือนใจ บางเรื่องเสียดสีสังคม และบางเรื่องสนุกสนาน

เส้นเลือดสีขาว

เป็นเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์จริงอย่างสมเหตุสมผล มีข้อคิด และอารมณ์ขัน ภาษาที่ใช้ชวนติดตามและให้กำลังใจกับผู้อ่านได้อย่างดี

ที่นี่…มีชีวิต

ด้วยรูปแบบลายเส้นการออกแบตัวการ์ตูนและนำเสนอเนื้อหาแบบสากล การนำเสนอมุมมองของภาพ การจัดองค์ประกอบลงตัว แม่นยำ สวยงาม  เนื้อหาสะท้อนและนำเสนอปัญหาของคนในวิถีชีวิตและทัศนคติของสังคมเมืองสมัยใหม่ เป็นการ...

ปลายทางของเขาทั้งหลาย

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาโดดเด่น  เกี่ยวกับเรื่องสำคัญของสังคม  เช่น  มรดกของแผ่นดินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาและทรัพยากร  เรื่องของศาสนาในระดับปรัชญา  และแก่นพุทธธรรม  เรื่องของคติความเชื่ออันมี...

การลุกไหม้ของ ความมืด

การลุกไหม้ของความมืด เป็นรวมบทกวีที่เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องราววิกฤตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา อันเป็นปัญหาฉกาจฉกรรจ์ที่ยังดำเนินอยู่จนวันนี้ กวีได้สะท้อนถึงเรื่องราวความสูญเสียของทั้งสองฝ่า...

พญาอินทรี

พญาอินทรีเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากข้อมูลร่วมสมัยในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์นำเสนอความเป็นไปและปัญหาของผู้คนต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ แ...

ที่เกิดเหตุ

ผู้เขียนเข้าไปเก็บข้อมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยตัวเองเป็นเวลานาน 1 ปีเต็ม ถือเป็นการเก็บข้อมูลงานสารคดีที่ต้องอุทิศตัวมาก ความโดดเด่นสำหรับหนังสือเล่มนี้คือ การมุ่งถ่ายทอดชีวิตข...

ในวารวัน

ในวารวัน ผลงานของปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่กำหนดกรอบเวลาตั้งแต่พุทธศักราช 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพุทธศักราช 2486 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

Doll

เนื้อหาเป็นแนว Fantasy ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น โครงเรื่องแปลกให้แง่คิดดี การวาดเส้นและจัดภาพทันสมัยเนื้อหามีสาระ สร้างสรรค์สังคม ผู้วาดสร้างเรื่องเป็นตำนานของชายที่ชอบชิงหัวใจเด็กไม่ดีไปสะสมเป็นตุ๊กต...

เส้นสีของชีวิต

เส้นสีของชีวิต  ของ อนุวัฒน์ แก้วลอย  เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนเส้นทางชีวิตและความเข้าใจชีวิตของผู้เขียน  แทบทั้งหมดแต่งเป็นกลอนสี่สุภาพจบในบท  ยกเว้น 1 บท แต่งเป็นโคลง   แบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ รากเหง้าเมื่อเ...

หญิงชรา

หญิงชรา  ของกิติวัฒน์  ตันทะนันท์  เป็นรวมเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง  ที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนหนุ่มสมัยใหม่  ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสน และต้องต่อสู้อย่างหนักกับการเรียนรู้จักตนเองและรู้จักผู้...