กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 6

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 6

เดินตามรอย

บทร้อยกรองจำนวนแปดสิบบทที่ถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมประเภทแทรกคติธรรมคำสอน มีความลึกซึ้ง มีคุณค่าน่าอ่านด้วยว่าถ้อยคำต่างๆ ของกวีนั้นโน้มนำไปทางการให้สติ ให้แง่คิดเตือนใจแทบทั้งสิ้น

นั่งแลหวัน……ฝันถึงนางฟ้า

เป็นรวมบทกวี (ฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์)     สะท้อนความคิด และอารมณ์ของผู้เขียนที่มีต่อผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้าง มีการเลือกใช้คำได้ดีพอสมควร เห็นภาพ และมีการเล่นสำนวนโวหารในระดับดี

แม้ฟ้าหม่นแผ่นดินมืด

เป็นรวมบทกวีหลากหลายฉันทลักษณ์  สะท้อนโลกทัศน์และอารมณ์สะเทือนใจที่กวีมีต่อสังคมและการเมืองไทย กวีสามารถเลือกสรรคำได้ดี สร้างภาพได้งดงาม และสร้างสำนวนโวหารได้ไพเราะกินใจ

เมืองไทยในอนาคต

เป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง  ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการร่วมสมัย ชี้ให้เห็นผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ โรคร้ายสมัยใหม่ เรื่องรห...

ลูกชายของแม่

เป็นรวมเรื่องสั้น 7 เรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว  ผู้เขียนสามารถหยิบยกเอามุมความสัมพันธ์บางแง่มุมที่น่าสนใจมานำเสนอ เช่น คนกับกระป๋องที่กลิ้งไ...

เมืองอันตราย

เรื่องสั้นเมืองอันตรายเป็นรวมเรื่องสั้น 9 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับแง่มุมชีวิตและพฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนเล่าเรื่องผ่านภาษาเรียบง่าย มีกลวิธีการนำเสนอกระจ่างชัด อ่านแล้วได้อาร...

บาป บุญ คุณธรรม

นิยายภาพเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานนิยายภาพเรื่องสั้น ๆ ที่ผู้วาดเคยวาดเป็นตอน ๆ และตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับ บางเรื่องผู้วาดก็แต่งเรื่องเอง บางเรื่องได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง บางเร...

โรงเรียนเม็ดกวยจี๊ เทอม 2

นิยายภาพเล่มนี้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดูทันสมัยเป็นการ์ตูนในรูปแบบของการสะท้อนปัญหาสังคมและการเมือง โดยวางแนวเรื่องให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความคิดได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวละครและเนื้อหา หนังสือ...

บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน (ฉบับการ์ตูน)

หนังสือนิยายภาพเรื่อง “บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน” นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จากการสร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยจินตนาการ การสร้างตัวละครจากบทประพันธ์ได้เหมาะสม เล่าเรื่องด้วยภาพได้อย่างลื่นไหลสน...

ขบวนการหนังสติ๊ก ตอนผจญภัยในเมือง

“ขบวนการหนังสติ๊ก”  เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชนบท 4 คนในช่วงปิดเทอม โดยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนในเมือง ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่รวมทั้งได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อการผลิตสินค้า เรียนรู้เ...

เรือนสีรุ้ง

“เรือนสีรุ้ง”  เป็นวรรณกรรมเยาวชนบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการเรียนรู้ของเด็กหญิงวัย 10 ขวบ ผ่านการบอกเล่าของครอบครัวและชุมชน มีการให้ความรู้เรื่อ...

H20 ปรากฏการณ์แตกตัว ของน้ำบนแผ่นกระดาษ

“H2O ปรากฏการณ์แตกตัวของน้ำบนแผ่นกระดาษ” ของอนุสรณ์  ติปยานนท์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง เนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกตัวละครเอกจะหายสาบสูญไปจากสังคม ส่วนกลุ่มหลังตัวละครเอกจะแ...

บริษัทไทยไม่จำกัด

“บริษัทไทยไม่จำกัด” ของสนั่น  ชูสกุล  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนสังคมชนบทที่กำลังถูกโอบล้อมและบีบรัดด้วยสิ่งต่าง ๆ จากสังคมยุคใหม่มากขึ้นทุกขณะ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวิชาการ โดยเฉพาะแง่...

1CM

“หนังสือรวมเรื่องสั้น 1CM” ของโอสธีมีเนื้อหาที่หลากหลายและกลวิธีนำเสนอที่แตกต่าง  บางเรื่องแม้จะมีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันในด้านลบ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและพฤติกรรมของตำร...

จากสายน้ำสู่นคร

“จากสายน้ำสู่นคร”  ของประกาศิต  คนไว  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนภาพธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชนบทที่ห่างไกล  หนังสือเรื่องนี้นอกจากให้ความรื่นรมย์แล้ว ยังมีสาระที่ก่อให้เกิดคว...

กบฏกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีอำนาจยาวนานถึง 417 ปี แต่กรุงศรีอยุธยามิได้มีแต่ด้านที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู หนังสือสารคดีเล่มนี้มุ่งนำเสนอประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ในมุมมองของความขัดแย้งแตกแยก จนทำให้...

ย่านเก่าในกรุงเทพฯ (เล่ม 1)

สารคดีประวัติศาสตร์ชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ จากการค้นคว้าเอกสารและการลงพื้นที่ ทำให้เป็นข้อเขียนเชิงสารคดีที่ชวนอ่าน ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวอย่างมีศิลปะ ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ แม้กลิ่นอายของงานเขียนอา...

หนังกวาง ไม้ฝาง ช้าง ของป่า การค้าอยุธยา สมัยพุทธ ศตวรรษที่ 22-23

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการค้าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความยิ่งใหญ่ ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งอาณาจักรที่เรืองอำนาจ และยังเป็นเมืองท่านานาชาติที่มั่งคั่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แต่สิน...

แว้งที่รัก

เรื่องราววันวานของเด็กไทยพุทธท่ามกลางผองเพื่อนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แม้จะนำเสนอในรูปแบบ “วรรณกรรมเยาวชน” แต่มีเนื้อหาสาระเข้าข่ายงานสารคดีสะท้อนประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น บอกเล่าการอยู่ร่ว...

ฉันรักกรุงเทพฯ ตอนสู่กรุงเทพ เมืองเก่า

สารคดีชีวิตอิงประวัติศาสตร์ชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ อันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของผู้เขียน นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และลงสำรวจพื้นที่จริง  มานำเสนอด้วยภาษาสำนวนที่อ่านง่าย ได้อรรถรสเหมือนติดตามผู้เ...

กระเบื้องถ้วยกะลาแตก

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลของผู้เขียน คือตระกูล “พิศาลบุตร” ทว่าต้นตระกูลนี้เป็นผู้นำเครื่องลายครามเข้ามาขายในกรุงสยาม และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการค้าสำเภาสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องของตร...

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นหนังสือบอกเล่าชีวิตที่ยืนนานถึงกว่า 95 ปี ของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่ได้ประสบรู้เห็น รู้สึก และผจญกรรมต่อเนื่องยาวนาน อันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2...

ตามรอยนเรศวรมหาราช จากเวียงจันทน์สู่เวียงแหง นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม

เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่เสนอแนวคิดใหม่ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าใหม่ ทำให้ได้มาตรฐานทางวิชาการประวัติศาสตร์อันทันสมัยระดับสากล ซึ่งกว้างขวางและลึกซึ้งกว่าประวัติศาสตร์แบบที่ต้องการให้รักชาติ...

มหาสมุทรสุดลึกล้นฯ

‘มหาสมุทรสุดลึกล้นฯ’ ของ ‘สีฟ้า’ เป็นนวนิยายที่สะท้อนภาพเมืองไทยในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนคตินิยม ของผู้คนทั้งในเมืองและชนบท ทั้งผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกค...

ร้านหัวมุม

นวนิยายเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของผู้หญิงสาวที่ดำเนินธุรกิจร้านขายเบเกอรี่เล็ก ๆ ซึ่งต้องต่อสู้กับการแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจไปได้  นอกจากนี้     ...

นวัต-กรรม 4.0

นวัต-กรรม 4.0 เป็นนวนิยายสะท้อนภาพสังคมสมัยใหม่ที่วิทยาการและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้ามามีบทบาทกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบท...

ตะวันเบิกฟ้า

ตะวันเบิกฟ้า  บทประพันธ์ของปิยะพร  ศักดิ์เกษม  เป็นเรื่องราวของชีวิตในครอบครัวใหญ่ที่ฉายภาพของสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2498 ถึงราว พ.ศ.2506  อันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่สังคมไทยเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองม...

ลับแล, แก่งคอย

ลับแล,แก่งคอย  นวนิยายของอุทิศ  เหมะมูล  เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่พยายามขัดขืนกรอบชีวิตตามแนวทางเข้มงวดที่พ่อกำหนดให้   การหมกมุ่นอยู่กับความสูญเสียและความผิดหวังในชีวิตทำให้ตัวละครสร้างโลกจ...

หนทางและที่พักพิง พืชพันธุ์แห่งพุทธะในท้องทุ่ง มโนทัศน์กวีนิพนธ์

“หนทางและที่พักพิง” ของอังคาร จันทาทิพย์ ถือเป็น ‘พืชพันธุ์แห่งพุทธะในท้องทุ่งมโนทัศน์กวีนิพนธ์’ ดังที่นิยามไว้บนปก จริงอยู่…การเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ใคร ๆ เขาทำมานักต่อนักแ...