กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 4

Moon’s shadow

ผู้เขียนใช้จินตนาการนำความซาบซึ้งจากบทเพลงในวัยเยาว์ความประทับใจจากประสบการณ์ชีวิตจริงและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นกลวิธีในการแต่งและวาดการ์ตูนเรื่องนี้ได้กลมกลืนดี เนื้อหาเป็นเรื่องราวความรักของหนุ...

KNOT

ผู้เขียนสามารถแต่งเรื่องและวาดการ์ตูนเรื่องนี้ในมิติที่ซับซ้อน เป็นเหตุการณ์ฝันซ้อนฝัน เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของสองพี่น้อง คือ อัษ ผู้เป็นพี่และน็อต (KNOT) ผู้เป็นน้อง น็อต ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน เมื่...

ร่มเงาเรือง

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายทั้งด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหา ใช้คำที่มีพลัง นำเสนอแง่มุมความคิดและอารมณ์ ได้อย่างจับใจ

ในความว่างนั้นยังมี

เป็นงานเขียนบทกวี 40 ชิ้น ที่มีความหลากหลายด้านฉันทลักษณ์ เนื้อหาสะท้อนความคิดเชิงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ บุคคล การเมือง ฯลฯ เลือกใช้คำและสัมผัสได้อย่างสละสลวย

เรื่องธรรมดาของคนสามัญ

เป็นรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่หลากหลายความคิด การดำเนินเรื่องดี กระชับ ภาษาที่ใช้อ่านง่าย บางเรื่องให้ความสะเทือนใจ บางเรื่องเสียดสีสังคม และบางเรื่องสนุกสนาน

เส้นเลือดสีขาว

เป็นเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์จริงอย่างสมเหตุสมผล มีข้อคิด และอารมณ์ขัน ภาษาที่ใช้ชวนติดตามและให้กำลังใจกับผู้อ่านได้อย่างดี

ลิ้นชักแห่งความทรงจำ

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบตัวการ์ตูน และนำเสนอที่ทันสมัย ถูกรสนิยมคนรุ่นใหม่ ตัวการ์ตูนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและให้อารมณ์ เนื้อหาแฝงแนวปรัชญาเป็นการเตือนคนและสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนกล้าหาญที่เสนอแนวการ...

ที่นี่…มีชีวิต

ด้วยรูปแบบลายเส้นการออกแบตัวการ์ตูนและนำเสนอเนื้อหาแบบสากล การนำเสนอมุมมองของภาพ การจัดองค์ประกอบลงตัว แม่นยำ สวยงาม  เนื้อหาสะท้อนและนำเสนอปัญหาของคนในวิถีชีวิตและทัศนคติของสังคมเมืองสมัยใหม่ เป็นการ...

พระจันทร์ที่ไม่เคย โดนเหยียบ

ผู้แต่งเรื่อง นำเรื่องราวธรรมดา ๆ ของประสบการณ์วัยเด็ก และตอนเป็นนักศึกษานำมาร้อยเรียงเป็นภาพเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้ลื่นไหลมีเสน่ห์ ให้แง่คิดเชิงปรัชญา มีการสอดแทรกวัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน...

ปลายทางของเขาทั้งหลาย

เป็นรวมบทกวีที่มีเนื้อหาโดดเด่น  เกี่ยวกับเรื่องสำคัญของสังคม  เช่น  มรดกของแผ่นดินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาและทรัพยากร  เรื่องของศาสนาในระดับปรัชญา  และแก่นพุทธธรรม  เรื่องของคติความเชื่ออันมี...

การลุกไหม้ของ ความมืด

การลุกไหม้ของความมืด เป็นรวมบทกวีที่เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องราววิกฤตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา อันเป็นปัญหาฉกาจฉกรรจ์ที่ยังดำเนินอยู่จนวันนี้ กวีได้สะท้อนถึงเรื่องราวความสูญเสียของทั้งสองฝ่า...

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซี

กล้วยหอมในร้านเคเอฟซีเป็นรวมเรื่องสั้นที่หลากหลาย น่าสนใจ เมื่อพิจารณาภาพรวม  ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการนำเสนอ  และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์แล้ว จะเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่แฝงเจตนาปลุกจิตสำนึกห่วงใย...

พญาอินทรี

พญาอินทรีเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากข้อมูลร่วมสมัยในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์นำเสนอความเป็นไปและปัญหาของผู้คนต่างชนชั้นที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ แ...

นาฏกรรมเมืองหรรษา

นาฏกรรมเมืองหรรษาเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่อง ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของคนเมืองหลวงที่สับสนวุ่นวาย เช่น การสนับสนุนและการต่อต้านอดีตนักการเมือง การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง การตกเป็นทาสของสื่อเทคโนโ...

ยาย

เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นำเสนอชีวิตจริงของหญิงชาวนาสามัญผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการทำกินของครอบครัวอย่างทรหดอดทน และอย่างสันติ สะท้อนถึงความไม่ชอบธรรมของระบบราชการ การต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของ...

ที่เกิดเหตุ

ผู้เขียนเข้าไปเก็บข้อมูลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยตัวเองเป็นเวลานาน 1 ปีเต็ม ถือเป็นการเก็บข้อมูลงานสารคดีที่ต้องอุทิศตัวมาก ความโดดเด่นสำหรับหนังสือเล่มนี้คือ การมุ่งถ่ายทอดชีวิตข...

เดินสู่อิสรภาพ

เป็นสารคดีนำเสนอประสบการณ์จริงจากาการเดินทางด้วยการ “เดินเท้า” เพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิต ด้วยภาษาสำนวนเรียบง่าย จริงใจ กลั่นกรองออกมาจากส่วนลึกสะท้อนให้เห็นด้านที่งดงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกคน ที่...

นาครเขษม

“นาครเกษม” ผลงานของ “คอยนุช” เป็นนวนิยายขนาดสั้นแนวเสียดสีที่เขียนในลักษณะเหนือจริงผู้เขียนเสียดสีสังคมโลกสมัยใหม่ที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและเร่งรีบจนทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างร้อนรน เพียงแค่อายุ 40 ปี ...

ในวารวัน

ในวารวัน ผลงานของปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่กำหนดกรอบเวลาตั้งแต่พุทธศักราช 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพุทธศักราช 2486 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...

เขียนฝันด้วยชีวิต

เขียนฝันด้วยชีวิต ของประชาคม ลุนาชัย  นำเสนอภาพชีวิตของชายที่มุ่งมั่นใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียนอาชีพแต่การก้าวสู่เส้นทางน้ำหมึกนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคขากหนามอันชวนให้ท้อทั้และถดถอย ยิ่งเขา-ผู้ซึ่งมีต้นทุนน้อย ...