กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15

ในชายคามาตุภูมิเรา

รวมบทกวี ในชายคามาตุภูมิเรา โดย ชาตรี อรุณพัด  มีเนื้อหาสะท้อนภาพความอบอุ่น สายใยในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติและชนบทที่ถึงแม้มีความขัดสน ขาดแคลนและปัญหาความสงบสุขในบางพื้นที่ แต่ก็เป็นต้นทุนแห่งความรู้สึกภาย...

แท้ธารมิอาจกั้น

กวีนิพนธ์คัดสรรแท้ธารมิอาจกั้น ของ นนทพัทธ์  หิรัญเรือง  แบ่งเป็น 3 ภาค คือ คลื่นเกลียว  เชี่ยวกรากและฟากธงสันติธรรม  ในภาคคลื่นเกลียว นำเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นครูตั้งแต่เป็นครูฝึกสอน โดยให้...

โลกประจำตัว

 โลกประจำตัว ผลงานการประพันธ์ของ รัฐ  ปัญเจียง ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่อง  โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 13 หัวเรื่อง  ความยาว 128 บท นับเป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิ...

บึงน้ำแห้ง

บึงน้ำแห้ง เป็นเรื่องราวของลูกนกเป็ดน้ำที่ต้องผจญภัยแล้ง ณ บึงใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคอีสาน ผู้เขียนได้ศึกษาธรรมชาติของนกเป็ดน้ำ  นกชนิดอื่น ๆ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ  และต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณบึงน้ำ นำมาผูกเ...

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!)

โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถ่ายทอดชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะตัวละครเอก มดแดง แตงกวา และเอย ที่ครอบครัวหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ...

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8

อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8 เป็นบันเทิงคดีแนวจินตนาการอิงหลักธรรมะ  ตัวเอกของเรื่อง คือ อัศวินอุตุ ในวัยเด็กมีนิสัยชอบนอน  หลังจากได้ฟังแม่เล่านิทานเรื่อง 8 ปีศาจแห่งอนิจจอาณาจักร  ก็เปลี่ยนเป็นเด็กที่มี...

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่น ๆ

เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่นๆ   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่องของปะการัง ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ในครอบครัวที่มีหลายลักษณะ บางคนเป็นเด็กพิเศษที่มีโลกส่วนตัวเฉพาะ  โดยแต่ละเรื่องแ...

ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร

หนังสือรวมเรื่องสั้น  ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร ของ ปองวุฒิ  รุจิระชาคร จำนวน 12 เรื่องมีเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอหลากหลาย ทุกเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาสั้น กระชับ  โดยเล่าเรื่องที่ให้ภาพคมชัด...

พระเจ้า 500 ชาติ

เนื้อหาเป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น พรหม  เทวดา มนุษย์ ราชสีห์ พญาช้าง เพื่อบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติพระองค์ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย พระองค์ได้ใช้...

ผีเทศกาล

เป็นหนังสือการ์ตูนที่มีรูปแบบลายเส้นสวยงามตามสมัยนิยม นำเรื่องราวของผีเทศกาลจากหลาย ๆ ประเทศมาถ่ายทอดได้ดี สนุก และมีจินตนาการ แม้จะเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากควา...

The thing behind that door ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน

งานประพันธ์และงานการ์ตูนเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงเรื่อง แล้วจินตนาการสร้างความสมจริง งานประพันธ์ใช้อักษรเล่าเรื่อง งานการ์ตูนใช้ภาพเล่าเรื่อง การ์ตูนเรื่อง ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน THE THING...

คนในนิทาน

เบื้องหลังนิทานซึ่งทำหน้าที่สร้างความบันเทิงให้ผู้คนในสังคม บ่อยครั้งมักมาจากชีวิตจริงของบุคคลที่มีเลือดเนื้อ คนในนิทาน ของ กร ศิริวัฒโณ คือนวนิยายย้อนยุคสังคมเกษตรกรรมแบบจารีตประเพณี (Peasant Society...

นี่คือสิ่งสำคัญ

นี่คือสิ่งสำคัญ เป็นนวนิยายตลกร้ายเสียดสีทุนนิยมสมัยใหม่ ภานุมาศ ทองธนากุล  ชี้ให้เห็นทุนนิยมแบบผูกขาด ทุนนิยมแบบขายตรง และทุนนิยมข้ามชาติ ระบบทุนนิยมเข้าครอบงำชีวิตมนุษย์ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริ...

ในกับดักและกลางวงล้อม

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องเล่าชีวิตของคนจับปลาในท้องทะเลลึก นักอ่านก็จะนึกถึงชื่อ ประชาคม  ลุนาชัย   ผู้เขียนนวนิยายฝั่งแสงจันทร์  คนข้ามฝัน  กลางทะเลลึก  เที่ยวเรือสุดท้าย  นวนิยายเรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อ...

สวนดวงใจ

รวมบทกวี สวนดวงใจ ของ ลอง จ้องรวี เป็นบทกวีมีเนื้อหาสะท้อนภาพความหลังที่ยังประทับอยู่ในความทรงจำของกวี เป็นภาพความสุขอันเกิดจากชีวิตเรียบง่ายในชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของกวี โดยเล่าเรื่องความประทับใจผ่าน...

นัยน์ตาฤดูกาล

รวมบทกวี นัยน์ตาฤดูกาล ของ โขงรัก  คำไพโรจน์ ประพันธ์ด้วยกลอนสุภาพ บันทึกเรื่องราวธรรมชาติและชีวิตที่กวีเฝ้ามองผ่าน “นัยน์ตา” ที่มิได้มองเห็นเพียงรูปธรรมภายนอกของสรรพสิ่ง หากยังเพ่งมองไปถึงนามธรรมหรือ...

ใจปัจจุบัน

รวมบทกวีชุด ใจปัจจุบัน ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เนื้อหาที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น การใช้ชีวิตของตนและคนในครอบครัว แม้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปัจเจก แต่สามารถปรับใช้กับ “ชีวิตใครก็ได้”  กว...