กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14

Flower Shop

Flower shop ลายเส้นสวยงามใช้ได้ สัดส่วนการ์ตูนถูกต้อง เนื้อหาไม่หนักแน่น แต่ให้สาระ นำเสนอการให้โอกาสผู้ที่ทำผิดได้กลับเนื้อกลับตัว และสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้น Flower Shop ของ อรณิชา ชัยสิงหา...

BELIEF

BELIEF เนื้อหาแปลกน่าสนใจ สนุก เป็นเรื่องของไก่ที่ต้องการหนีจากการถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารคนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า แต่สุดท้ายก็ประสบชะตากรรมต้องกลายเป็นอาหารของหมาป่า ลายเส้นสนุกสนานแบบวัยรุ่น แต่ดูสบายตา แต...

กานท์เวลาของผู้คน

กานท์เวลาของผู้คน ผลงานการประพันธ์ของ กิตติ  อัมพรมหา เป็นงานร้อยกรองที่ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบของวรรณศิลป์  ประกอบด้วยฉันทลักษณ์เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่องเขียนได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ มีความไพเราะของถ้อยคำท...

HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง

HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง  เขียนโดยนักวิชาการที่ศึกษา ‘ความสุข’ มาเป็นเวลานาน หนังสือเล่มนี้คือการ ‘ย่อย’ เกร็ดความรู้เรื่องความสุขและพฤติกรรมของมนุษย์ออกมา...

ลายสลักอักษรา

ลายสลักอักษรา เป็นสารคดีอัตชีวประวัติที่สะท้อนประวัติศาสตร์สังคม ความเป็นไปของวงการวรรณกรรมไทยในยุคหนึ่ง วิธีนำเสนอใช้สำนวนภาษคล้ายนวนิยาย เปิดเผยวิธีบ่มเพาะการเขียน ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการทำงาน ถือ...

ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง

ถอดรหัส ภาพผนัง พระจอมเกล้า-ขรัวอินโข่ง เป็นสารคดีเกี่ยวกับผู้สร้างศิลปกรรมชิ้นสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อถอดรหัสที่ซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมทำให้ผู้อ...

มันยากที่จะเป็นมลายู

มันยากที่จะเป็นมลายู  เป็นหนังสือที่ปรับมาจากงานวิจัยปัญหาในภาคใต้ที่เปี่ยมล้นด้วยข้อมูลเชิงลึก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ที่สะท้อนถึงความเจ็บปวด ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของชาวไทยมุสล...

วิถีในนา ปรัชญาในสวน

วิถีในนา  และ ปรัชญาในสวน เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ใช้สำนวนภาษางดงาม อบอุ่น ชวนอ่าน มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สร้างแรงบันดาลใจ  จุดเด่นคือภาษาที่มีการเปรียบเทียบ เช่นเปรียบลมว่าวกับดวงดาว ทั้งยังมีเ...

ชายแดนแสนรัก

ชายแดนแสนรัก เล่าถึงชีวิตวัยมัธยมของเด็กชายลูกชาวนาชายแดนไทย-กัมพูชา   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน)ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก และหวาดกลัวภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาระหว่า...

เอกอีเอ้กเอย

เอกอีเอ้กเอย เป็นงานวรรณกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนได้อย่างครบถ้วน  โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครชื่อ “เอก” สายเลือดของไก่ชนชั้นเยี่ยมแห่งฟาร์มกรุงระกาผู้ไม่อยากชนนอกสังเวียน  ผู้อ่าน...

มหา’ลัยสายมังงะ

มหา’ ลัยสายมังงะ เป็นเรื่องราวชีวิตนักศึกษาวิชาเอกการ์ตูนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นผู้มีความมุ่งมั่นจะเป็นนักเขียนการ์ตูน  เล่าเรื่องผ่านความเรียงและภาพประกอบจากประสบการณ์ที่มีทั้งความยากลำบากและความสมหวัง...

กระต่ายในพระจันทร์

กระต่ายในพระจันทร์ กล่าวถึงสุดาหญิงสาวชาวเกาะสมุยผู้ไปเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่ยังมีความรักความผูกพันกับถิ่นกำเนิด  เนื้อเรื่องบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศ  การดำเนินชีวิตของชาวเกาะสมุยและความเปลี่ย...

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของนิธิ นิธิวีรกุล ที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและเรียบง่าย ในด้านเนื้อหาก็มีความหลากหลายที่สื่อแสดงนัยทางสังคมอย่างคมคายและชวนคิด  แ...

บังไพรแห่งทรัพย์จำปาและเรื่องอื่น ๆ

บังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 13 เรื่องของ  องค์ บรรจุน โดยผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของชาติพันธุ์  ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติมอญและชาติ...

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง

คืนหนึ่ง…คิดถึงอีกครั้ง  ของ เจน จิ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่นำเสนอเรื่องราวหลายมุมของกรุงเทพมหานครอย่างมีเสน่ห์และมีชีวิตชีวา เรื่องสั้นชุดนี้ เป็นบันเทิงคดีที่มีเนื้อหาสาระยึดโยงกั...

อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 4 ตอน ผู้พิทักษ์หุ้มเกราะ

อัศวินพิทักษ์ไดโนเสาร์ เล่ม 4 ตอน ผู้พิทักษ์หุ้มเกราะ เป็นการ์ตูน COMIC ที่ผูกเรื่องเป็นแนวแฟนตาซี สร้างโครงเรื่องได้สนุก สามารถดึงสาระความรู้ในอดีตมาผสมผสานกับเวลาปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน พื้นฐานโดยรว...

ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น

ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) ที่มีเนื้อเรื่องดี เมื่อนำบทประพันธ์มาถ่ายทอดเป็นฉบับการ์ตูน แม้ไม่สามารถสะท้อนความลึกซึ้งของจินตนาการเท่ากับบทประพันธ์ได้ กระนั้นการบอกเล่าวิถีชีวิตแ...

Small Things Matter

Small Things Matter นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับ โดยแทรกกลวิธีและแนวทางตลอดจนทางออกของหลายปัญหาในชีวิตมนุษย์ ด้วยภาษาสำนวนซึ่งคัดกรองให้มีข้อจำกัดและกรอบความคิดเป็นเรื่อง ๆ    เ...

DOG EYE VIEW มุมมองหมา

DOG EYE VIEW  มุมมองหมา เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเนื้อหาหลายเรื่องไว้ในเล่มเดียวกัน แต่ละเรื่องใช้การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และสุนัขนำมาสู่การผูกเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อนในแง่ความรู้สึกน...

เพลงรักนิวตริโน

เพลงรักนิวตริโน เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาสื่อสารเรื่องความรัก โดยผู้เขียนมุ่งสะท้อนว่าความรักเป็นเสมือนอนุภาคนิวตริโนที่มีมวลเล็กที่สุดยากจะจับต้องได้แต่มีพลังอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสุดจนบางครั้งหัวใจของ...

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรื่องเล่าร่วมกันถึงความเป็นมาของพลเมืองในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ นวนิยายของ วีรพร นิติประภาเป็นภาพจำลองกระบวนกา...

กระจกขอบทอง

กระจกขอบทอง เป็นนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตของตระกูลช่างทำทองในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 จากรุ่นสู่รุ่น ที่โลดแล่นตามเส้นทางที่บรรพบุรุษได้วางไว้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งลิขิตวิถีชีวิตตนเองโดย...

ธรรมชาติของหัวใจ

กวีนิพนธ์ชุด ธรรมชาติของหัวใจ ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล เป็นงานประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์ในรูปแบบกลอนแปด จำนวน 44 บทเรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีสัมผัสรับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่เนื้อหา ผู้เขียนไ...

พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล

รวมบทกวี พลัดหลงไปในห้วงเวลาของนักมายากล ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม แบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยภาคแรก “หลับฝันอยู่ในกระเพาะนกกระจาบ” กวีย้อนภาพชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่...

ระหว่างทางกลับบ้าน

  รวมบทกวี ระหว่างทางกลับบ้าน ของ อังคาร จันทาทิพย์ นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ  หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแร...