กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11

A FLOWER

การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นจินตนาการ บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งได้ถูกทำลาย แม้จะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูก็อาจไม่ทันกาล เนื้อหาของเรื่อง แนวจินตนาการแฟนตาซี  ไม่มีตัวอักษรบรรยาย ให้ผู้อ่านสร้า...

Future

การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางไปสู่อนาคต เห็นปัญหาของเมืองที่ล่มสลายจากการที่ไม่ประหยัดพลังงาน เนื้อหาของเรื่อง แนวจินตนาการ ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนุกแฝงค...

Green Project

การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นการ์ตูนสะท้อนปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาของนักศึกษาโดยคณะนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื้อหาของเรื่อง สมจริง ไม่เพ้อฝัน มีประโยชน์ ในแง่ของการสร้างจิตส...

เสียงจักจั่นในป่าสน

เป็นเรื่องราวชีวิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สะท้อนสภาพรักวัยเรียนที่ทำให้เกิดปัญหา “แม่วัยใส” ระหว่างณิชาและอรุษ ในขณะที่ฝ่ายชายไม่สามารถสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปได้ด้วยข้อจำกัดทางครอบครัวและเศรษฐกิจ ฝ่า...

เรื่องมหัศจรรย์ธรรมดา ของสามัญชน

เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องของ ‘คนธรรมดา’ ในสังคมไทยที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมรอบข้างในหลากหลายแง่มุม ผู้เขียนทำงานหนักด้วยการเดินทางสัมภาษณ์ผู้คนเหล่านั้น แล้วนำชีวิต ความรู้ และภูมิป...

เมื่อแม่ตื่น

เป็นสารคดีชีวิตที่เรียบง่าย เล่าถึงการกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกับพ่อและแม่ ทว่าผู้เขียนสามารถทำความเรียบง่ายธรรมดานั้นให้สะเทือนใจได้ด้วยการเล่าถึงความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเด...

จะไปให้ไกลทำไมกัน

เป็นสารคดีบันทึกการเดินทางของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ทว่าไม่ได้นำเอาการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นเป็นเป้าหมายของการเล่าเรื่อง เป้าหมายของการเดินทางในหนังสือเล่มนี้อย...

แกะรอยแผ่นดินไหว ลมหายใจแห่งรอยเลื่อน

เป็นสารคดีเชิงความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ที่ผู้เขียนนำความรู้เชิงวิชาการมาดัดแปลงให้เข้าใจง่าย มีสีสัน สนุก โดยบอกเล่าผ่านการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในด้านแผ่นดินไหวตัวจริง สารคดีเล่มนี้เก็บข้อม...

เมื่อวัยเด็ก

เป็นสารคดีบันทึกความทรงจำในวัยเยาว์ เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติของนักเขียนสารคดี ไม่ว่าจะเป็นความช่างสังเกต ใส่ใจในการเก็บรายละเอียด รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้น อันมีทั้งความรู้ ความทรงจำ ภาพถ่าย และ...

ผมทำงานให้พี่สืบ

เป็นสารคดีบันทึกประสบการณ์จริงของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ในป่า และนำเรื่องราวมาถ่ายทอดได้อย่างมีชีวิตชีวา มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดพลังแห่งความเสียสละเพื่อส่วนรวม นำเสนอถึงสำนึกเคารพธรรมชาติ คว...

พุทธโคดม: บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอินเดียสมัยพุทธกาล

เป็นหนังสือที่เปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาพุทธประวัติ โดยใช้วิธีพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์  และสภาวะแวดล้อมทางสังคมของอินเดียในยุคพุทธกาล ผ่านการวิเคราะห์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวั...

ม้อนน้อยที่รัก

เป็นเรื่องราวของเด็กสาวชาวอีสานชื่อ “ปอยไหม”  เธอเติบโตในครอบครัวชาวนาที่อบอุ่น “ปอยไหม” เป็นเด็กดี  เรียนเก่ง   ช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง  หน้าที่หลักของเธอคือการเลี้ยงตัวไหม   เธอเลี้ยงไหมด...

ต้นมะกอกหลานยาย

“ต้นมะกอกหลานยาย” เป็นเรื่องของเด็กหญิงนักเรียนชั้นประถมต้น นำเสนอความคิดและประสบการณ์ของ “ชะเอม” เด็กฉลาด ช่างคิด ทั้งด้านที่มีความสุข สนุกสนาน “ชะเอม” อยู่ที่บ้านชานเมืองกับพ่อแม่และยาย ใกล้บ้านชะเอ...

อาม่าบนคอนโด

วรรณกรรมสำหรับเยาวชนเรื่อง “อาม่าบนคอนโด” นำเสนอชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองหลวงที่พักอาศัยในคอนโด เป็นเรื่องราวของผู้คนหลายวัย หลายสถานภาพ เรื่องต่าง ๆ นำเสนอผ่านตัวละครสำคัญสองตัว คือ &#8...

เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก

เป็นเรื่องของชาวเกาะแอมบริม เกาะเล็ก ๆ ของประเทศวานูอาตู หมู่เกาะในมหาสมุทร    แปซิฟิกใต้ เนื้อเรื่องเสนอลักษณะภูมิประเทศ ธรรมชาติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ความเชื่อและพิธีกรรมของผู้คนในท้องถิ่น ผ่านการ...

วัฏจักรไร้สำนึก

“วัฏจักรไร้สำนึก” ของ “ปองวุฒิ รุจิระชาคร” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ถ่ายทอดความเป็นไปในสังคมสู่ผู้อ่านผ่านโครงเรื่องที่จินตนาการขึ้นอย่างแยบยล และสมจริง  แม้บางเรื่องจะใช้ฉากของโลกอนาคต  ดินแดนอื่นท...

โปรดอยู่ในความดัดจริต

“โปรดอยู่ในความดัดจริต” ของ “พึงเนตร อติแพทย์” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน          9 เรื่อง ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวชีวิตของคนในสังคม  ทั้งแนวจินตนาการ และแนวสมจริง  สะท้อนภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง...

กล้องเก่า

“กล้องเก่า” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นของ “ธาร ยุทธชัยบดินทร์” ชื่อเรื่อง “กล้องเก่า” หมายถึงภาพในอดีตที่ถูกบันทึกอยู่ในกล้องโบราณ โดยนัยสื่อว่า ช่วงชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนผ่านจนล่วงเข้าสู่วัยชรานั้น ย่...

CAFFE’ ROSA ถ้วยนี้ต้องเติม

การเล่าเรื่องด้วยภาพ เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน ทำให้ผู้อ่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในร้านกาแฟนั้น สามารถสร้างบรรยากาศ ประหนึ่งได้สัมผัสกลิ่นหอมของกาแฟ เนื้อหาของเรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟและการชง...

MY MANIA 3

คำนิยม การเล่าเรื่องด้วยภาพ มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับเนื้อเรื่อง มีการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการติดตามเรื่องและปมปริศนา เนื้อหาของเรื่อง วางโครงเรื่องแสดงให้เห็นด้านมืดของปุถุชน เรื่...

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

        “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ของ วีรพร  นิติประภา  เป็นนวนิยายที่กล่าวถึงชีวิตของเด็กหญิงและเด็กชายกำพร้า 3 คนคือ  ชาลิกา  ชารียา  และปราณ  ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างอบอุ่นที่บ้านสวนริมแม่น้ำนครชัยศรี...

คง/กระ/พัน/ชาตรี

หลายชีวิต การดำรงอยู่ช่างเป็นเรื่องเรียบง่าย  นับแต่ผ่านครรภ์มารดาจวบจนวันสุดท้ายของลมหายใจ ชีวิตราวลาดปูด้วยกลีบบุปผาแห่งความราบรื่น แต่สำหรับบางชีวิต แม้ปณิธานตั้งต้นจะปรารถนาเพียงความสามัญธรรมดา มุ...

ผีเสื้อที่บินข้ามบึง

  “ผีเสื้อที่บินข้ามบึง” เป็นเรื่องราวของหญิงหม้ายที่ต้องปรับวิถีชีวิตใหม่หลังสูญเสียสามีที่รักไป  ทั้งการจากเมืองหลวงกลับไปพำนักที่บ้านเกิด  การพยายามปรับตัวให้เข้ากับแม่ผู้มีความคิดแตกต่าง  การสร้าง...

จับต้นมาชนปลาย

นวนิยายเรื่อง “จับต้นมาชนปลาย” นำเสนอชีวิตของมนุษย์ที่ทับซ้อนข้องเกี่ยวกัน          การกระทำทุกอย่างล้วนส่งผลกระเพื่อมไหวไปยังทุกชีวิตที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ทางใด           ก็ทางหนึ่ง สร้างเงื่อ...

นิธาร

รวมบทกวีชุด “นิธาร” ของ ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล มีลีลาเฉพาะตัว กล่าวคือ ‘คิดนอกกรอบ’ ในด้านเนื้อหา กล้านำเสนอไม่ซ้ำใคร มีมุมมองใหม่ ๆ ‘ภายใต้กรอบ’ ฉันทลักษณ์ (ที่ผ่อนคลาย) ซึ่งผสมผสานกันระหว่างรูปแบบเ...

คำถามของความเป็นมนุษย์

รวมบทกวี “คำถามของความเป็นมนุษย์” ของ กร ศิริวัฒโณ แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น    สามส่วน ประหนึ่งจะตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ในภาคอดีตที่ผ่านผัน  ปัจจุบันที่เป็นอยู่           และมุ่งไปสู่อนาคตกาล โดยในภา...