กรองและค้นหา

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 1

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 1

V FIGHT

เป็นนิยายภาพสำหรับเด็กยุคปัจจุบันโดยแท้ แม้เนื้อหาจะดูรุนแรงโดยภาพ แต่ก็แฝงด้วยคติสอนใจในความเป็นนักกีฬา ให้รู้แพ้รู้ชนะ จนสามารถเอาชนะยาเสพติดได้จุดบกพร่องอยู่ที่บทสนทนาโต้ตอบ นวงคำพูดซึ่งเป็นการอ่าน...

Similan Krapu-nga (Illustrated edition)

เป็นนิยายภาพแนวจินตนาการแฟนตาชี มีความพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าจะมีโยงใยความเป็นไทยในเบื้องหน้า ทว่าเปิดเรื่องกว้างเกินไป ลึกเกินไป จนไม่สามารถเชื่อมความเป็นไทยให้เห็นได้เลย จุดเด่นและจุดดีอยู่ที่การเล่...

สามช่าผจญภัย เล่ม ๑ ตอน : สมบัติเจ้าคุณปู่

เป็นเรื่องอ่านสนุก ๆ สำหรับเด็ก วิธีเล่าเรื่องทำได้ตื่นตาตื่นใจด้วยลายเส้นและสีสันแฝงสาระไว้พอสมควร

สมอลไบร์ท

ความคิดสร้างสรรค์ดี น่าสนใจ สีสันสวยงาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลักษณะนิจัยของตัวละคร นำมาจากลักษณะนิสัยของสัตว์จริง ๆ

ฟาเธอร์เอ็กซ์ ภาคบาทหลวงแห่งความหวัง

มีวิธีลำดับภาพเล่าเรื่องแนวแปลกใหม่ เหมือนชมภาพยนตร์และทำได้ดี มีโครงเรื่องในแนว “ธรรมะชนะอธรรม” แต่ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล และคำผิดมีมากส่วนดีคืออ่านสนุก

พันท้ายนรสิงห์

เป็นเกร็ดพงศาวดารไทยตอนหนึ่งที่เน้นคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีข้อหนึ่งแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร การเขียนภาพสมจริงและลำดับภาพทำได้ดี มีสำนวนผิดเล็กน้อยและบัลลูนหรือวงคำพูดไม่ถูกที่บางภาพ

ปู้น ปู้น เพื่อนสมุนไพร

ความคิดสร้างสรรค์ดี ภาพขัดเจนเหมาะสมกับเรื่อง วิธีการเล่าเรื่องทำได้ต่อเนื่องพอใข้บัลลูนหรือวงคำพูดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบการอ่านจากช้ายไปขวา น่าเสียดายที่คำผิดมีมากทั้งที่เป็นคำง่าย ๆ

ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี

นำเสนอเรื่อง ดร.ป่วย อึ้งภากรณ์ ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี ความคิดสร้างสรรค์ดี แม้วิธีการเล่าเรื่องจะดูเรียบไปนิด แต่ข้อมูลละเอียดดีมาก เสริมเรื่องราวด้วยเกร็ดความรู้ที่ footnote เป็นเชิงอ...

เดอะ ซีเคร็ท สตอรี่

นำเสนอเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต่างดาว โลกอนาคตมีความคิดสร้างสรรค์ ตัวละครใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เนื่องจากเนื้อเรื่องเกิดที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกางานในลักษณะนี้ วัยรุ่นจะสนใจติดตามอ่าน

คำแพง

เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวันธรรมดา ๆ ของเด็กในชนบทอีสาน แต่สามารถนำมาผูกเป็นเรื่องสนุกอย่างน่ารัก การดำเนินเรื่อง ลำดับภาพทำได้ต่อเนื่องไม่สะดุด แต่คุณภาพของภาพวาดด้อยไปหน่อย

ไกรทอง

เป็นนิทานพื้นบ้านไทยหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่ควรนำมาสร้างเป็นนิยายภาพ ข้อมูลดีตรงที่ระบุว่าไกรทองเป็นใครมาจากไหน แต่ไม่ขัดเจนตอนจระเข้แตกสามัคคีกัน ความสมจริงของภาพและการลำดับภาพทำได้ดีพอใช้ มีคำผิดเล็ก...

สร้อยสันติภาพ

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนมีเจตนาประมวลคำประพันธ์ของตน ที่มีความหลากหลายในด้านฉันทลักษณ์ เสนอแนวคิดที่นำไปสู่สันติภาพ สนับสนุนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความพยายามในการนำสนอฉันทล...

แลไปข้างหลัง

เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใข้ชีวิตในอดีต ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต

ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่

เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่มีการใช้ภาษาดี สะท้อนภาพชีวิตของคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตง่าย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ป่าไม้

ชีวิตในวังบางขุนพรหม

เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใช้ชีวิตในวังบางขุนพรหม ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต

ชีวิตและความใฝ่ฝันของ “ถ้วน หลีกภัย” ในบ้านเลขที่ ๑๘๓

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัติของนางถ้วน หลีกภัย มารดาของนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี ในเชิงแนวคิด ปรัชญาการใช้ชีวิต นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าน่าสนใจ

ค้นคำเค้นความ ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ บอกความหมายหรือที่มาของคำต่าง ๆนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่น่าส่งเสริมและเผยแพร่

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๒

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ด้านภาษาไทย มีสาระน่าสนใจ เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ

เกร็ดภาษาหนังสือไทย ๑

เป็นหนังสือประเภทเกร็ดความรู้ด้านภาษาไทย มีสาระน่าสนใจ เป็นภูมิปัญญาไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติ

พระพุทธเจ้าของฉัน

เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์คือ สันติสุข โสภณศิริ ได้นำพุทธประวัติมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ด้วยภาษาที่เรียบงำย ราบรื่น และไพเราะ มีความยาวไม่มากเหมาะสมสำหรับเยาวชนและคนทั่วไป เป็นการนำเสนอพุทธประวัติที่แตกต่า...

ย้อนไปข้างหลัง

เป็นหนังสือที่ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เขียนขึ้น โดยยึดเอาเวลาและเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงชีวิตของผู้เขียนมาเล่าย้อนหลัง ง ดังหัวเรื่องที่บอกไว้ว่า “รวมเรื่องราวประสบการณ์จากอดีตครึ่งศตวรรษในสังค...

อีสานเมื่อวันวาน

เป็นหนังสือที่ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ นำเอาวิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีความเชื่อต่าง ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเล่าเป็นเรื่อง ๆ เช่น เรื่อง ข่าว งาน กิน บ้าน วัด ฯลฯ รวม ๑๕ เรื่องด้วยกัน เป็นกา...

หนังสือชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิต (การเกิดการแต่งงาน,การปลูกเรือน.การตาย)

คณะกรรมการตัดสินพิจารณาเห็นว่า ท่านเสรียรโกเศศ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างสูงในระดับชาติ ผลงานประพันธ์ของท่านเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และสำนวนโวหาร เป็นแบบอย่างใ...

เฮ่ย!… คนล้ม

ผู้เขียนนำเสนอข้อผิดพลาดของตน พร้อมทั้งเหตุผลในการให้กำลังใจ ในการต่อสู้กับความผิดหวัง จนสามารถแก้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้

เพียงภาพฝัน

เป็นการรวบรวมบทความที่เคยลงตีพิมพ์ในนิตยสาร เนื้อหากล่าวถึงการค้นพบสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โยงใยความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นการสอนธรรมะอย่างมีลีลา วรรณศิลป์ ใช้ภาษาสละสลวย ม...

เธอเก็บขยะเหม็นนับปี ส่งลูกไปสวนดอกไม้

เป็นหนังสือที่นำเสนอการสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ข้อคิด ข้อความสั้น ๆ แล้วค่อย ๆขยายความไปจนถึงจุดที่ต้องการนำเสนอ นับว่าเป็นรูปแบบที่น่าติดตาม

ธรรมะรอบกองไฟ

ผู้เขียนนำเสนอแก่นของธรรมะในประสบการณ์ธรรมดา ๆ มีตัวอย่างประกอบลีลาการเขียน สนุกสนาน จูงใจให้วัยรุ่นอ่านได้เป็นอย่างด

ดอกไม้ในความคิด

เป็นสารคดีที่จูงใจให้มองชีวิตในแง่ดี ให้มีกำลังใจในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคให้คุณค่าต่อชีวิต หากรู้จักเอาชนะและหาทางแก้ปัญหาได้

จดหมายพ่อสอนลูก

ผู้เขียนแต่งเป็นจดหมาย ๓๙ ฉบับถึงลูกของตน นำประสบการณ์จริง และความรู้ต่าง ๆ มาเรียบเรียง สั่งสอนให้ลูกปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร มีลีลาชวนอ่าน และน่าติดตาม