บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 6 เล่มผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. เรื่องเล่าของพลอยดาว โดย อัชฌาฐิณี
2. ลูกไม้กลายพันธุ์ โดย จันทรา รัศมีทอง
3. โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
4. หมอยาน้อย โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร
5. อโศก…ฟ้าพลิกดิน โดย ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
6. ฮัก ฮีต ฮอย ลูกชาวนาอีสาน โดย กฤษฎา ปักกาโต

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ศกนี้