บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทการ์ตูน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 47 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือการ์ตูน 7 เล่มผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. การ์ตูนมุนินฺ 1 2 3 โดย มุนินฺ
2. DREAM CATCHER โดย PUCK
3. Juice : Arrivals โดย ART JEENO
4. MY INSPIRATION lll โดย THE DUANG
5. My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน โดย Pittmomo
6. PRESENTS FROM THE PRESENT โดย คัจฉกุล แก้วเกต
7. Say Hi Until Goodbye โดย Tum Ulit

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้