บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 22 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 6 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังต่อไปนี้

  1. กระดาษคำตอบโดย  ชลัช จินตนะ
  2. ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันโดย กนก วิบูลพัฒน์
  3. เด็กผู้ชายสั่งหยุดเวลาโดย   ธันวา วงษ์อุบล
  4. ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าของกาง และผม โดย เอกอรุณ
  5. แมววัดโดย  ฟูโตะ ฟุคะยะ
  6. Becoming a Butterfly การเดินของผีเสื้อหลากสีโดย เมริษา ยอดมณฑป

ทั้งนี้  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้