บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทสารคดี มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 63 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือสารคดี 6 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังต่อไปนี้

  1. จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
  2. ทักษะความสุขโดย นิ้วกลม
  3. โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก โดย วีรพร นิติประภา
  4. ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเล โดย สุกัญญา หาญตระกูล
  5. ให้โลกทั้งหลายเขาลือ : “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯ โดย ศรัณย์ ทองปาน
  6. ERASMUS GENERATION เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ โดยพชร สูงเด่น

ทั้งนี้  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้