บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูน ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 6 ผลงาน

โดยในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ประเภทการ์ตูนมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 24 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการมีมติให้หนังสือการ์ตูน 6 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า โดย พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด
Based on who stories ชีวิตจริงยิ่งกว่าการ์ตูน โดย นัดเป็ด
DARK HUMOUR ขำ-ขื่น โดย นิค ขายหัวเราะ
My playlist KANIS x Whal&Dolph โดย KANIS
My playlist Tum Ulit x Violette โดย Tum Ulit
ควันหลง และ หมอกขาว โดย มนัสวี โรจนพรรณ