บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ ในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ ประเภทรวมเรื่องสั้นมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ผลงาน

จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น 5 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

i don’t want a new chapter, i like the old one. โดย โชติกา ปริณายก
ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
เปิดหน้าต่อไป และอ่านต่อไปจนจบ โดย กิตติศักดิ์ คงคา
เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน โดย อุเทน พรมแดง
สู่อนาคตกาล โดย อุเทน พรมแดง

 

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะทยอยประกาศรายชื่อหนังสือที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ภายในเดือนกรกฎาคม และจะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ศกนี้