บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทการ์ตูน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 16 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการมีมติให้หนังสือการ์ตูน 8 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังต่อไปนี้

  1. การเดินทางของบรรณาธิการ  โดย  บ.ก. ซัน
  2. ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง THE COMIC โดย Tale Glory และภาณุ ตรัยเวช
  3. เพื่อนต่างมิติ โดย   Puck และ Maechi
  4. รักนี้…ไม่มีกำหนดคืน Original Soundtrack 2-5  โดย มุนินฺ
  5. AUTUMN BLAZE เปลวสารท 3 ภาค แผนการของไลแลค โดย  หมอก
  6. LOST & FOUND โดย  manasawii และ 19.04
  7. MY LITTLE KITCHEN 3: ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูฝน โดย  Pittmomo
  8. My Playlist มุนินฺ x Stamp  โดย  มุนินฺ

 

ทั้งนี้  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฏาคม ศกนี้