บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 9 ผลงาน ดังนี้

ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทกวีนิพนธ์ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 41 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือกวีนิพนธ์ 9 เล่มผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

1. ซากโบราณมีอยู่ทั่วไป โดย สุธีร์ พุ่มกุมาร
2. บางใครอาจลืมทางกลับบ้าน โดย นิตา มาศิริ
3. ยังไหว โดย ภักดี ไชยหัด
4. ลูกเคลื่อนโลก โดย สิริวตี
5. สองฝั่งแม่น้ำเก่า โดย ลอง จ้องรวี
6. สัจกวี บทกวีของข้าพเจ้า โดย กร ศิริวัฒโณ
7. เส้นใจในเส้นด้าย โดย สมใจ สมคิด
8. หมอกบ้าน ควันเมือง โดย วาริธร รังสิมันต์
9. Hi ! So-Cial ไฮโซ…เชียล โดย ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ศกนี้