หนังสือการ์ตูน “WALKING MELODY II” เล่มนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเพลง KAR­MA  ของนักร้องนาม “แสตมป์” (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข) กลายมาเป็นนิยายภาพ 7  เรื่อง โดย  นักเขียน 7 คน ที่เป็นมืออาชีพรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าที่สุดในขณะนี้ ใช้รูปแบบการสร้างงานเป็น Teamwork   มีความเป็นสมัยใหม่อย่างชัดเจน แต่ละคนจะมีแนวทางการเขียนการวาดภาพโดดเด่นในตนเอง การนำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่สามารถมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพ และสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึก ความเคลื่อนไหวของตัวละครได้อย่างดี

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาว  แสดงถึงวังวนแห่งความรักที่ประกอบด้วยกิเลสที่ไม่สามารถหลุดพ้น หากไม่สูญเสียก็ไม่รู้สึก การหนีปัญหา  การหาทางออกของวังวนความรักของตัวละครจะไม่ใช้ความรุนแรง  เหตุการณ์ของเรื่องดำเนินไปตามกรรมซึ่งอาจไม่ใช่ความรัก อาจเป็นมวลประสบการณ์ของชีวิต ในเรื่องมีองค์ประกอบของความรักหลายแบบ ทั้งรักแบบอารมณ์ รักแบบมีเหตุผล  เหตุการณ์ของเรื่องเหมือนชีวิตจริงของหนุ่มสาวปัจจุบัน  ผู้อ่านจะได้เห็นมุมมองและการแก้ปัญหาในเรื่องความรัก