การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นจินตนาการ บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งได้ถูกทำลาย แม้จะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูก็อาจไม่ทันกาล

เนื้อหาของเรื่อง แนวจินตนาการแฟนตาซี  ไม่มีตัวอักษรบรรยาย ให้ผู้อ่านสร้างอารมณ์คล้อยตามไปกับลายเส้นและภาพที่สวยงามพลิ้วไหว

ฝีมือการวาดภาพ ลายเส้นมีความละเอียดสวยงาม องค์ประกอบภาพดี มีคุณค่า

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง “A Flower” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี  2557 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)