เนื้อเรื่องมีประโยชน์ให้สาระความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยถ่ายทอดจากชีวิตของผู้เขียนได้อย่างลึกซึ้ง ผู้เขียนรับมือกับอาการป่วยได้อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญนานกว่า 7 ปี  โดยเปิดเผยรายละเอียดของชีวิตที่ต้องอยู่กับโรคซึมเศร้าทุกแง่มุม นอกจากสะเทือนใจในเนื้อหาและกลวิธีการเขียน รวมทั้งพาผู้อ่านเข้าสู่โลกอันเยียบเย็นและเหงาเงียบที่ผู้อื่นไม่กล้าเปิดเผยแล้ว ผู้อ่านยังได้รับรู้ถึงขั้นตอนการรักษาโดยละเอียด อันเป็นการชี้ทางออกจากโลกเยียบเย็นใบนั้นอย่างชัดเจนและมีชีวิตชีวาด้วย

“เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง” ของ ดาวเดียวดาย จึงสมควรได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสารคดีในปีนี้