เป็นเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง  ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการร่วมสมัย ชี้ให้เห็นผลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ โรคร้ายสมัยใหม่ เรื่องรหัสลับพันธุกรรม มนุษย์หุ่นยนต์ การสำรวจอวกาศ เรื่องของสัตว์พันธุ์ใหม่ในโลกอนาคต เป็นต้น ผู้เขียนสร้างโลกอนาคตให้คนอ่านได้เห็นภาพได้ดี และไม่ทิ้งอารมณ์สะเทือนใจ