นำเสนอเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต่างดาว โลกอนาคตมีความคิดสร้างสรรค์ ตัวละครใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เนื่องจากเนื้อเรื่องเกิดที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกางานในลักษณะนี้ วัยรุ่นจะสนใจติดตามอ่าน