นำเสนอเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต่างดาว โลกอนาคตมีความคิดสร้างสรรค์ ตัวละครใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เนื่องจากเนื้อเรื่องเกิดที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกางานในลักษณะนี้ วัยรุ่นจะสนใจติดตามอ่าน

no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ผู้แต่ง:
ประเภทหนังสือ:
ผู้วาดภาพ: