ผู้แต่งเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตวชน มีความรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในพื้นที่ เนื้อหาของหนังสือให้ความรู้เยาวชนได้ดี โครงเรื่องดี นำเสนอดี นำเรื่องจริงมาเสนอได้ไม่น่าเบื่อ ได้ข้อคิด องค์ประกอบดี สำนวนภาษาดี เนื้อเรื่องดี น่ารัก รูปเล่มภาพประกอบดี นำเนื้อหาที่เด็กสนใจ ให้เด็กเขียนภาพประกอบ ภาพประกอบน่ารัก เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่ง อ่านสบาย ๆ ให้ข้อคิดเป็นหนังสือที่เขียนได้น่ารัก บรรยายเกร็ดความรู้ อ่านสนุก ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ชีวิตของโลมา