รวบทกวี ภาพผ่านตา ภาษาผ่านใจ ของ กมล คูคีรีเขต  ผู้เขียนสามารถเรียงร้อยฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย  ทั้งกาพย์ยานี  11 กาพย์ฉบัง 16  กลอนหก กลอนเจ็ด และกลอนแปด  ให้มีสัมผัสเชื่อมร้อยกันตลอดทั้งเล่ม  ช่วยขับเน้นความกลมกลืนของเนื้อหา จากบทแรก “ชีวิตใหม่” ไปจนถึงบทสุดท้าย “รู้กันด้วยใจ” ได้อย่างเหมาะงาม บทกวีหลายชิ้นมีเนื้อหาให้กำลังใจแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี