no title has been provided for this book
ป้ายกำกับ:
ผู้แต่ง:
ผู้วาดภาพ:

มีวิธีลำดับภาพเล่าเรื่องแนวแปลกใหม่ เหมือนชมภาพยนตร์และทำได้ดี
มีโครงเรื่องในแนว “ธรรมะชนะอธรรม” แต่ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผล และคำผิดมีมากส่วนดีคืออ่านสนุก